Prof. Dr. SELÇUK ARIN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. SELÇUK ARIN

T: (0282) 250 2253

M sarin@nku.edu.tr

W sarin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1977-1982
Tez: Bazı kaba yem bitkilerinin mekanizasyon olanakları üzerine araştırma (1982)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2010-1974
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Japonca:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1992-
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1985-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1983-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1983-
Arş. Gör. Dr. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1982-
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1977-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
1996-2004
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1993-1996
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Proje Müh. TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU 1974-1976
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarımsal Mekanizasyon
Biyosistem
Tarım Makineleri Sistemleri
Tarımsal Otomasyon
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KILIÇ E., BAYHAN Y., ARIN S., Determining the Effects of the Use of Pure Biodiesel on Engine Components and Wear, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 5, pp. 72-79, 2018.
Özgün Makale CAP,
2. KAHYA E., ARIN S., Robotic Impact of the Physicomechanical Properties of Kiwi Fruit, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 5, pp. 136-145, 2018.
Özgün Makale ziraat
3. ARIN S., Girgin M., A Study on Occupational Safety and Risk Situations of Some Agricultural Machinery Factory in Balikesir, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 5, pp. 278-284, 2018.
Özgün Makale ziraat
4. KAHYA E., ARIN S., Comparison of Gripper Designs for Robotic Kiwi Fruit Harvesting, IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS), vol. 2, pp. 77-82, 2018.
Özgün Makale ziraat ve vaterinerlik
5. ÇELEN İ. H., ARIN S., DURGUT M. R., The Effect of the Air Blast Sprayer Speed on the Chemical Distribution in Vineyard, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 11, pp. 1472-1476, 2008.
Özgün Makale ISI Web of Knowledge
6. ARIN S., AKDEMİR S., Quality Properties Changing of Grape During Storage Period, Journal of Biological Sciences, vol. 4, pp. 253-257, 2004.
Özgün Makale AGRICOLA, AGRIS, CABI, Scopus
7. ÇELEN İ. H., ARIN S., Noise Levels of Agricultural Tractors, Pakistan Journal of Biological Science, vol. 9, pp. 1706-1711, 2003.
Özgün Makale Agris, CABI, ISI Web, Scopus
8. ŞİŞMAN C. B., Ç. G., A. S., A Research on Unit Costs and Factors Effective or Performance of Laserplane Grade Control System in Turkey, Pakistan Journal of Applied Sciences, vol. 3, pp. 481-487, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. AKDEMİR S., A. S., Determination of Cooling Effect of R12 and R404A, Journal of Biological Sciences, vol. 3, pp. 1114-1125, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. ARIN S., Ç. İ., Evoluation of Two Spray Nozzles Produced Different Materials, XXIV CIOSTA-CIGRV CONGRESS, 2001.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. ARIN S., Ç. İ., Effect of Wearing of Fan Pattern Nozzle on Flow Rate and Spray Distribution, International Conference on Agricultural Engineering, 1998.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. KAYIŞOĞLU B., Ü. P., A. S., Effect Of Different Tillage Methods On Sunflowers and Some Soil Properties And Energy Consumption Of These Methods, Agricultural Mechanization In Asia, Africa And Latin America, vol. 24, pp. 59-62, 1993.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. AKDEMIR B., U. P., A. S., Mechanized Planting and Harvesting of Onion, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and L. America, vol. 24, pp. 23-26, 1993.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARIN S., AKDEMİR S., Seralarda Doğal Gazın Isıtma Amacıyla Kullanılabilirliği, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt 3, ss. 89-99, 2002.
Özgün Makale ULAKBİM
2. , ARIN, S., KAVDIR, İ.. A Research on Agricultural Mechanization in Trakya Region of Turkey, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 65-75, 1993.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. , ARIN, S., ÜLGER, P.. En az Masrafla Yem Bitkisi Üretecek Makinaların Seçimi, Hasad Yayıncılık, ss. 280-284, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
4. , Trakya Yöresi'nin Tarımsal Mekanizasyon Yapısı Üzerine Bir Araştırma, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , AKDEMİR, S. ve ARIN, S.. Spatial Variables in Cold Storages, Book of Abstracts 5ECPA-2 ECPLF, JTI-Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, ss. 27-29, 2005.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , ARIN, S., ve AKDEMİR, S.. Quality Properties Changing of Grape During Storage Period, Journal of Biological Sciences, cilt 4, ss. 253-257, 2004.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , ÇELEN, İ., ve ARIN, S.,. Noice Levels of Agricultural Tractors, Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt 6, ss. 1706-1711, 2004.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , KILIÇ, E. ve ARIN, S.. The Comparision of the Physical Characteristics of Two Different Types of Engine Oils Used in Tractors, Bulgarian Journal of Agricultural Science, cilt 10, ss. 401-407, 2004.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , ARIN, S., KILIÇ, E.. Küçük ve Orta Güçlü Traktör Bakımının Temel İlkeleri, Hasad, ss. 36-37, 1996.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
6. , ALTAY, H., ARIN, S.. Kentsel Kökenli İki Alternatif Enerji Kaynağı : Çöpler ve Biyogaz, Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, cilt 2, ss. 21-25, 1990.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
7. , ARIN, S.. Çeltik Tarımı ve Mekanizasyonu, Hasad, ss. 17-19, 1988.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
8. , ARIN, S.. Tarımsal Robotlar, Hasad, ss. 18-19, 1986.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
9. , ARIN, S.. Tarımda Bilgisayarlar, Hasad, ss. 30-30, 1986.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
10. , ARIN, S.. Bilgisayarı Tanıyalım, Hasad, ss. 32-34, 1986.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
11. , ARIN, S., ÖZMERZI, A.. Mekanik Ot ޞartlandırıcıları, TZDK Gazetesi, ss. 4-4, 1983.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
12. , ARIN, S.. Tarımın Dünü ve Bugünü, MPM Verimlilik, cilt 1, ss. 135-139, 1983.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ARIN S., OKUR E., Ölçme Bilgisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, 2018.
Ders Kitabı
2. , Bilgisayar Programlama BASIC, Yayın Yeri: Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları:16, Ders Notu:13.
3. , Bilgisayar Programlama - FORTRAN-IV, Yayın Yeri: Trakya Üniv.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları:6.
4. , Makina Malzeme Bilgisi Ders Notları, Yayın Yeri: Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları:28.
5. , Ölçme Bilgisi, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No: 32.
6. , Tarımda Bilgisayar Kullanımı ve Programlama, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın No:160, Ders Kitabı:15, 162s.
7. , Teknik Resim Ders Notları ve Çizim Yaprakları, Yayın Yeri: Trakya Üniv.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları:7.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAHYA E., ARIN S., COMPARISON OF GRIPPER DESIGNS FOR ROBOTIC APPLE HARVESTING, 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (19.10.2018-21.10.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. KAHYA E., ARIN S., DESIGN OF A ROBOTIC PNEUMATIC PRUNER FOR ROBOTIC APPLE HARVESTING, 4 th.International Conference on Engineering and Natural Science (02.05.2018-06.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. , (01.01.2001-).
Tam metin bildiri
4. , (18.10.2000-20.10.2000).
Tam metin bildiri
5. , (26.05.1999-27.05.1999).
Tam metin bildiri
6. , (01.01.1998-).
Tam metin bildiri
7. , (01.01.1998-).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
2. , .
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. , .
Tam metin bildiri
6. , .
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. , .
Tam metin bildiri
9. , .
Tam metin bildiri
10. , .
Tam metin bildiri
11. , .
Tam metin bildiri
12. , .
Tam metin bildiri
13. , .
Tam metin bildiri
14. , .
Tam metin bildiri
15. , .
Tam metin bildiri
16. , .
Tam metin bildiri
17. , .
Tam metin bildiri
18. , .
Tam metin bildiri
19. , .
Tam metin bildiri
20. , .
Tam metin bildiri
21. , .
Tam metin bildiri
22. , .
Tam metin bildiri
23. , .
Tam metin bildiri
24. , .
Tam metin bildiri
25. , .
Tam metin bildiri
26. , .
Tam metin bildiri
27. , .
Tam metin bildiri
28. , .
Tam metin bildiri
29. , .
Tam metin bildiri
30. , .
Tam metin bildiri
31. , .
Tam metin bildiri
32. , .
Tam metin bildiri
33. , .
Tam metin bildiri
34. , .
Tam metin bildiri
35. , .
Tam metin bildiri
36. , .
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Trakya Yöresinde Kırsal Kesimde Kurulacak Bir Rüzgâr Türibini İçin En Uygun Kanat Tipinin Kanat Açısının ve Kanat Konumunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü.
2. Bazı Meyvelerin Hasadında Robot Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, BAP, Proje Koordinatörü.
3. Trakya Yöresinde Tarım Alet ve Makinaları Üreticilerinin Ürettiği Tarım Alet ve Makinalarının Avrupa Gümrük Birliği Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması, BAP, Proje Koordinatörü.
4. Yardımcı Hava Akımlı Pülverizatörlerde Uygulama Sırasında Ortaya Çıkan İlaç Sürüklenmesinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, BAP, Araştırmacı.
5. Büyükbaş Hayvan Beslenmesinde Bilgisayar Kontrollü Otomatik Yemleme Sistemi Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, BAP, Proje Koordinatörü.
6. Soğuk Hava Depolarında Farklı Soğutucu Gazların Soğutma Etkinliğinin Saptanması Ve Soğuk Depolanan Bazı Tarımsal Ürünler Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma, BAP, Proje Koordinatörü.
7. Ayçiçeği Tarımında Hassas Yabancı Ot Kontrolü Üzerinde Bir Araştırma, BAP, Proje Koordinatörü.
8. Yelpaze Hüzmeli Püskürtme Memelerinde Aşınmanın ve İlaçlama Karakteristikleri ve Etkisi Üzerine Bir Araştırma, BAP, Proje Koordinatörü.
9. Gap Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Gereksinimleri Etüdü Projesi, DİĞER, Araştırmacı.
Üyelikler
Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 1974-.